Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 50 of 2,138 for Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

1 2 3 4 5 ... 43» Next» | Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Abigail Huyck
I1159    
2
Chức
I1008    
3
Kính
I361    
4
Khôi
I1026    
5
Khiêm
I607    
6
Linh
I588    
7
Maria Mai
I750    
8
Maria PhÆ°Æ¡ng
I748  b. Nghệ An, Việt Nam  
9
Ngôn
I1021    
10
Nicholas
I1158    
11
Quý
I123    
12
Quyền
I1007    
13
Tú
I1027    
14
Thanh
I597    
15
Thị .... (Truyền)
I1004    
16
Thị Chín
I1010    
17
Thị Kính
I509    
18
Thị Tình
I1005    
19
Thị Tụng
I1009    
20
Thị Xuân
I589    
21
Thị Xuân
I1022    
22
Trường
I984    
23
unknown
I608    
24
unknown
I702    
25
unknown
I993    
26
Akhtar Sohahn
I1039    
27
Andrási Daniel
I1001    
28
Andrási Nathaniel Nguyen
I1034  b. 30 Tháng 5, Austin, USA  
29
Úy Phi Công
I203    
30
Úy Phi Hoàng (Phú)
I200    
31
Úy Phi Khanh
I5471    
32
Úy Thị Hoàng
I201    
33
Úy Thị Nhung
I207    
34
Úy Thị Quyền
I374    
35
Úy Thị Tú
I202    
36
Úy Thị Uyên
I478    
37
Úy Tiếu
I475    
38
Bùi Duy
I134  b. Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam  
39
Bùi Khắc Hiều
I1221    
40
Bùi Khắc Huy
I1222    
41
Bùi Ngọc Linh, Giuse
I115  b. 15 Tháng 8, Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam  
42
Bùi Thắng
I5677    
43
Bùi Thị Thanh Thảo
I1223    
44
Bùi Trinh
I5676    
45
Bùi Văn Tuấn
I133  b. Bình Giả, PhÆ°á»›c Tuy, Việt Nam  
46
Bùi Đinh Ivan, Giuse
I5672  b. 25 Tháng 5, USA  
47
Bùi Đinh Salina, Teresa
I613  b. 12 Tháng 7, USA  
48
Black Dustin Tâm
I3882    
49
Black Graham
I3881    
50
Black Michelle Thùy-Trang
I3883    

1 2 3 4 5 ... 43» Next» | Heat Map