Ngày Kỷ Niệm


Enter date components to see matching events. Leave a field blank to see matches for all.|


Sinh

Matches 1 to 3 of 3

 #   Tên HỌ, Tên Thường Gọi   Sinh   Person ID 
1
Nguyá»…n Văn Hiền (Benoit), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 5 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong 
 03 Tháng 3, 1927 I833
2
Hồ Nguyá»…n Xuân Trí 
 27 Tháng 3,Sàigòn, Việt Nam Find all individuals with events at this location I5670
3
Đinh Thị Yên (con) 
 27 Tháng 3, 1937Nghi Lá»™c, Diá»…n Châu, Nghệ An Find all individuals with events at this location I504