Danh sách Nơi Chốn


Show largest localities starting with

( 0 1 2 9 A B C D F G H J N Q T U V

Show all places containing:

Show all largest localities (sorted alphabetically)  |  Heat Map

Top 30 largest localities (total places):

Việt Nam (53)
Canada (20)
USA (15)
Nghệ An (5)
Bình Giả (4)
Bà Rịa - Vũng Tàu (2)
Diễn Châu Nghệ An (2)
Bà Rịa Vũng Tàu (2)
France (2)
Viet Nam (2)
 
18 Jan 1960
Gx Vinh Châu (1)
18/12 Gáp Thân
Viêt Nam (1)
1905
20/12 AL
John
21-07 Canh Ngọ
H7E 4P2 (1)
21/03 Quý Dậu
 
Catheral Church (1)
(02/04 năm Giáp Dần) Việt Nam
21/06 Ất Dậu
22 tháng 6 năm Nhâm Thìn
Nghĩa trang Công Giáo Montréal / Le Cimetière de Laval
(14/02 năm Tân Hợi) Việt Nam
22/04 Đinh Hợi
Quần Thần
(16/04 năm Giáp Tuất)
22/06 Đinh Mão
Show top ordered by occurrence