Danh sách Nơi Chốn


Show largest localities starting with

( 0 1 2 9 Ã B C D F G H J M N Q T U V

Show all places containing:

Show all largest localities (sorted alphabetically)  |  Heat Map

Top 30 largest localities (total places):

Việt Nam (54)
Canada (21)
USA (15)
Nghệ An (5)
Bình Giả (4)
Bà Rịa - Vũng Tàu (2)
Diễn Châu Nghệ An (2)
France (2)
Bà Rịa Vũng Tàu (2)
Viet Nam (2)
 
18/12 Gáp Thân
Bến Tre. Việt Nam (1)
1905
Gx Vinh Châu (1)
20/12 AL
Viêt Nam (1)
21-07 Canh Ngọ
21/03 Quý Dậu
John
(02/04 năm Giáp Dần) Việt Nam
 
21/06 Ất Dậu
H7E 4P2 (1)
22 tháng 6 năm Nhâm Thìn
Catheral Church (1)
(14/02 năm Tân Hợi) Việt Nam
22/04 Đinh Hợi
mùng 1 Tết Quý Mão
(16/04 năm Giáp Tuất)
22/06 Đinh Mão
Nghi lá»™c
Show top ordered by occurrence