Place List


Show largest localities starting with

( 1 2 A B C F H J N Q T U V

Show all places containing:

Show all largest localities (sorted alphabetically)  |  Heat Map

Top 30 largest localities (total places):

Việt Nam (50)
Canada (20)
USA (12)
Nghệ An (5)
Bình Giả (3)
France (2)
Bà Rịa Vũng Tàu (2)
Viet Nam (1)
tỉnh Bến Tre (1)
Thụ phong Linh Mục
 
Hà Tĩnh (1)
Việt Nam (02/04 Giáp Dần)
(02/04 năm Giáp Dần) Việt Nam
Việt Nam (04/08 Ất Sửu)
Việt Nam (06/08 Bính Thìn)
(14/02 năm Tân Hợi) Việt Nam
Việt Nam (14/02 Tân Hợi AL)
(16/04 năm Giáp Tuất)
Việt Nam (17/02 Kỷ Mão)
Việt Nam (18/09 Tân Mão)
 
(23/12 năm Ất Mùi)
Việt Nam (25/07 Tân Mùi)
(29/11 năm Đinh Mão)
Việt Nam (26/03 Tân Tỵ)
11/01 ÂL
Việt Nam (26/06 Giáp Thân)
18 Jan 1960
1905
22 tháng 6 năm Nhâm Thìn
27 tháng 7 Ất Dậu
Show top ordered by occurrence