Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 8 of 8 for Tên Thường Gọi bắt đầu với VÄ©NH VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Phêrô Lâm Vĩnh Phát
I1122  b. 30 Tháng 11, 1930  
2
Lý Vĩnh Bảo Linh
I1098  b. 01 Tháng 1,  
3
Lý Vĩnh Bảo Long
I1099  b. 10 Tháng 10,  
4
Nguyễn Vĩnh Thiết, Phanxicô Xaviê
I3945  b. 10 Tháng 7, 1935 Nghệ An, Việt Nam  
5
Nguyá»…n VÄ©nh Tranh
I1208    
6
Nguyá»…n VÄ©nh Trung
I1209    
7
Trần Vĩnh Bảo
I941    
8
Trần Vĩnh Hảo
I936    

Heat Map