Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 16 of 16 for Tên Thường Gọi bắt đầu với TIÁº¿N VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Lê Tiến Ngọc
I5635    
2
Phạm Tiến Dũng
I1180    
3
Đinh Tiến
I616    
4
Đinh Tiến
I683    
5
Đinh Tiến Dũng, Phanxicô Xavie
I66  b. 06 Tháng 12, Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam  
6
Đinh Tiến Dũng
I512    
7
Đinh Tiến Hướng
I5623    
8
Gioan Baotixita Đinh Tiến Hướng, Linh Mục
I417  b. 1949 Nghệ An, Việt Nam  
9
Đinh Tiến Long
I128  b. 02 Tháng 3, Bà Rịa, Đồng Nai, Việt Nam  
10
Đinh Tiến Long, Giuse
I3922  b. 1952 Nghệ An, Việt Nam  
11
Đinh Tiến Minh
I5617    
12
Đinh Tiến Tuân
I5624    
13
Đinh Tiến Vũ
I5615    
14
Đinh Tiến Đạt
I513    
15
Đinh Tiến Đức, Phanxicô Xavie
I63  b. 31 Tháng 3, Bình Giả, PhÆ°á»›c Tuy, Việt Nam  
16
Phanxicô Xavie Đinh Tiến Đường, Linh Mục
I416  b. 1946 Nghệ An, Việt Nam  

Heat Map