Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 23 of 23 for Tên Thường Gọi bắt đầu với ĐÁ»©C VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Lê Đức Hòa
I5634    
2
Lê Đức Hùng, Phêrô
I790  b. 09 Tháng 3, Bình Giả, PhÆ°á»›c Tuy, Việt Nam  
3
Lê Đức Thuận
I5632    
4
Lưu Đức Thọ
I1193    
5
Nguyễn Đức
I326    
6
Nguyễn Đức
I2391    
7
Nguyễn Đức (con)
I2392    
8
Nguyễn Đức Hạnh
I3890    
9
Nguyễn Đức Hoàng Andre
I5447    
10
Nguyễn Đức Khanh, Phêrô
I3948  b. 24 Tháng 7, 1962 Nghệ An, Việt Nam  
11
Trần Đức Bảo
I227    
12
Trần Đức Danh
I398    
13
Trần Đức Dũng
I226    
14
Trần Đức Hoàng
I5478    
15
Trần Đức Minh
I5477    
16
Trần Đức Tín
I224    
17
Trần Đức Thuận
I5483    
18
Trần Đức Y
I222    
19
Trương Đức Trung
I5612    
20
Vũ Đức Quảng, Phanxicô Xavie
I3974  b. 01 Tháng 4, 1971 Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giả, Bà Rịa VÅ©ng Tàu, Việt Nam  
21
Đinh Đức
I666    
22
Đinh Đức Huy, John
I1030  b. 06 Tháng 6, Jewish General Hospital, Montreal, Québec, Canada  
23
Đinh Đức Khanh, Justin
I794  b. 06 Tháng 6, Jewish General Hospital, Montréal, Québec, Canada  

Heat Map