Linh mục Đinh Thanh Sơn, Gioan Baotixita

Linh mục Đinh Thanh Sơn, Gioan Baotixita

Trai 13 Tháng 10, -

 

1 2 3 4 5 Next»     » Slide Show

Đang tải...


Đinh Thanh Sơn

Linh mục Gioan Baotixita Đinh Thanh Sơn nhân kỷ niệm 25 năm lãnh nhận Thiên chức Linh Mục (06/1987-06/2012)


Tên hồ sơLmDinhThanhSon.jpg
File Size162.33k
Dimensions510 x 766
Creation Date20120527
2#060131427+0000
2#06220120527
2#063131427
Originating ProgramAdobe Photoshop CS3 Windows
Nối kết đếnLinh mục Đinh Thanh SÆ¡n, Gioan Baotixita

1 2 3 4 5 Next»     » Slide Show