Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 20 of 20 for Tên Thường Gọi bắt đầu với XUâN VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Hồ Xuân ...
I5510    
2
Hồ Xuân Duy
I5506    
3
Hồ Xuân Liên
I5505    
4
Linh mục Lê Xuân Hoa, Gioan Baotixita "Xuân Ly Băng"
I323  b. 23 Tháng 4, 1926 Việt Nam  
5
Lê Xuân Lộc
I575    
6
Lê Xuân Lợi
I574    
7
Lê Xuân Đoàn
I572    
8
Nguyễn Xuân
I5653    
9
Nữ Tu Nguyễn Xuân Bích Thu, Maria
I467    
10
Nữ Tu Nguyễn Xuân Bích Trang, Thérèse
I468    
11
Nguyễn Xuân Bảo
I5555    
12
Nguyễn Xuân Huy
I5556    
13
Nguyễn Xuân Mai
I5575    
14
Nguyễn Xuân Minh, Phanxicô Xaviê
I465  b. 1927 Diá»…n Châu Nghệ An  
15
Phạm Xuân Trang
I605    
16
unknown Xuân
I2769    
17
Đặng Xuân Châu Nhi
I1090  b. 04 Tháng 3,  
18
Đặng Xuân Phi Long
I1089  b. 04 Tháng 10,  
19
Đặng Xuân Vũ Anh
I1088  b. 03 Tháng 2,  
20
Đỗ Xuân Khánh
I2852    

Heat Map