Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 50 of 237 for Tên Thường Gọi bắt đầu với VăN VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

1 2 3 4 5 Next» | Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Bùi Văn Tuấn
I133  b. Bình Giả, PhÆ°á»›c Tuy, Việt Nam  
2
Chu Văn Hòa
I1665    
3
Chu Văn Hạp
I1675    
4
Chu Văn Hợp
I1666    
5
Chu Văn Luật
I1678    
6
Chu Văn Pháp
I1677    
7
Chu Văn Phương
I1676    
8
Chu Văn Tiếu
I1667    
9
Hồ Văn Thủy
I887    
10
Hồ Văn Trai
I1227    
11
Huỳnh Văn Nhì
I3115  b. 1909  
12
Lê Văn Bảo, Phêrô
I441  b. 1944 Xuân Phong, Nghệ An, Việt Nam  
13
Lê Văn Bỗ
I2861  b. 1947  
14
Lê Văn Hồ
I1345    
15
Lê Văn Hiếu
I3147    
16
Lê Văn Khoa
I3149    
17
Lê Văn Lượng
I2746    
18
Lê Văn Lương
I1186    
19
Lê Văn Nghiệm
I2750    
20
Lê Văn Nghĩa (chết)
I322    
21
Lê Văn Phượng
I2759    
22
Lê Văn Tùng
I1265    
23
Lê Văn Tấn
I3141  b. 20 Tháng 7, 1923 07/05 Quý Hợi  
24
Lê Văn Thảo, Đaminh
I1054  b. 1936  
25
Lê Văn Thịnh, Giuse
I1110  b. 20 Tháng 5, 1976  
26
Lê Văn Thuận
I321    
27
Lê Văn Triệu
I2758    
28
Lê Văn Định
I2753    
29
Lưu Văn Cữ
I1192    
30
Nguyễn Văn Bê
I921    
31
Nguyễn Văn Bình
I5572    
32
Nguyễn Văn Bằng (Xoàng)
I2736    
33
Nguyễn Văn Công, Giuse
I768  b. 15 Tháng 4,  
34
Nguyễn Văn Chì
I3106  b. 1903  
35
Nguyễn Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tộc Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong
I825  b. 07 Tháng 1, 1903  
36
Nguyễn Văn Cung
I5664    
37
Nguyễn Văn Duyên, Giuse
I90  b. 20 Tháng 1,  
38
Nguyễn Văn Dũng
I5527    
39
Nguyễn Văn Dương
I5528    
40
Nguyễn Văn Hai (Antôn)
I892    
41
Nguyễn Văn Hòa
I1739    
42
Nguyễn Văn Hùng
I347    
43
Nguyễn Văn Hùng, Antôn
I781  b. 03 Tháng 11,  
44
Nguyễn Văn Hạ (Giuse)
I753    
45
Nguyễn Văn Hạp (Tám Táng), Trưởng Tộc Đời Thứ 2 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong
I813    
46
Nguyễn Văn Hải, Antôn
I91    
47
Nguyễn Văn Hải
I1100  b. 20 Tháng 5,  
48
Nguyễn Văn Hiếu
I5535    
49
Benoit Nguyễn Văn Hiền (Benoit), Trưởng Tộc Đời Thứ 5 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong
I833  b. 03 Tháng 3, 1927  
50
Nguyễn Văn Hoàn, Phêrô
I773  b. 16 Tháng 3,  

1 2 3 4 5 Next» | Heat Map