Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 9 of 9 for Tên Thường Gọi bắt đầu với TUYÁº¿T VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Lê Tuyết Nhi
I1266    
2
Phạm Tuyết Nhung
I1260    
3
Trần Tuyết Trang
I937    
4
Trần Tuyết Trâm
I938    
5
Trần Tuyết Trân
I939    
6
Trần Tuyết Trinh
I940    
7
unknown Tuyết
I3956    
8
Đinh Tuyết Nhi, Teresa
I5668  b. 06 Tháng 2, Jewish General Hospital, Montreal, Québec, Canada  
9
Đinh Tuyết Trinh
I695    

Heat Map