Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 40 of 40 for Tên Thường Gọi bắt đầu với THANH VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Thanh
I597    
2
Chu Thanh Hải
I1673    
3
Huỳnh Thanh Khiết
I1225    
4
Huỳnh Thanh Liêm
I1226    
5
Lê Thanh Danh
I1278    
6
Lê Thanh Hùng
I1276    
7
Lê Thanh Tú
I2433    
8
Lê Thanh Tuấn
I2432    
9
Mai Thanh Cao
I1103  b. 16 Tháng 8,  
10
Nguyá»…n Thanh
I987    
11
Nguyá»…n Thanh Danh, Giuse
I1356    
12
Nguyá»…n Thanh Duy, Giuse
I1360    
13
Nguyễn Thanh Hùng
I3900    
14
Nguyễn Thanh Hiền, Antôn
I3901    
15
Nguyá»…n Thanh HÆ°á»›ng
I595    
16
Nguyễn Thanh Hưởng, Phanxicô Xavie
I3857  b. 5 Tháng 10, 1933 Nghi Lá»™c, Diá»…n Châu, Nghệ An (1931)  
17
Nguyá»…n Thanh HÆ°Æ¡ng
I3897    
18
Nguyá»…n Thanh Lá»™c
I3133    
19
Nguyễn Thanh Liêm
I981  b. 15 Tháng 8, 1887  
20
Nguyá»…n Thanh Loan
I1285    
21
Nguyá»…n Thanh LÆ°Æ¡ng
I1214    
22
Nguyễn Thanh Phong, Ông Tổ Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong
I806    
23
Nguyá»…n Thanh Quan
I3135    
24
Nguyễn Thanh Thảo
I3899    
25
Nguyễn Thanh Đương (Antôn), Linh Mục
I3859  b. 2 Tháng 10, 1940  
26
Phan Thanh Hùng
I3096    
27
Phan Thanh Khanh
I1151    
28
Phan Thanh Khương (Tùng)
I1149    
29
Phan Thanh SÆ¡n
I407    
30
Phan Thanh SÆ¡n
I3091  b. 1935  
31
Phan Thanh Thu
I1150    
32
Phan Thanh Thy
I1141    
33
Trần Thanh
I598    
34
unknown Thanh
I5475    
35
unknown Thanh
I5479    
36
Đỗ Thanh Nga
I2850    
37
Đỗ Thanh Nguyên
I2849    
38
Đinh Thanh Quang, Giuse
I67  b. 24 Tháng 3, Bình Giả, PhÆ°á»›c Tuy, Việt Nam  
39
Linh mục Đinh Thanh Sơn, Gioan Baotixita
I60  b. 13 Tháng 10, Bình Giả, PhÆ°á»›c Tuy, Việt Nam  
40
Đinh Thanh Việt
I463    

Heat Map