Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 9 of 9 for Tên Thường Gọi bắt đầu với THàNH VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Nguyễn Thành ... (Jean)
I991    
2
Nguyễn Thành Lập (Henri)
I990    
3
Nguyễn Thành Nam
I1218    
4
Nguyễn Thành Tâm (Biểu), Phanxicô Xaviê
I3919  b. 15 Tháng 1, 1915 Nghi Lá»™c, Diá»…n Châu, Nghệ An  
5
Nguyễn Thành Đại (Albert)
I988    
6
unknown Thành
I3959    
7
Đinh Thành
I28    
8
Đinh Thành
I212    
9
Đinh Thành Nhân, Martin
I120  b. 06 Tháng 4, Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam  

Heat Map