Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 50 of 739 for Tên Thường Gọi bắt đầu với THÁ»‹ VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

1 2 3 4 5 ... 15» Next» | Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Thị .... (Truyền)
I1004    
2
Thị Chín
I1010    
3
Thị Kính
I509    
4
Thị Tình
I1005    
5
Thị Tụng
I1009    
6
Thị Xuân
I589    
7
Thị Xuân
I1022    
8
Úy Thị Hoàng
I201    
9
Úy Thị Nhung
I207    
10
Úy Thị Quyền
I374    
11
Úy Thị Tú
I202    
12
Úy Thị Uyên
I478    
13
Bùi Thị Thanh Thảo
I1223    
14
Cao Thị Mai
I578    
15
Châu Thị Gẫm, Inê
I1125    
16
Chu Thị Hoa
I1682    
17
Chu Thị Huyền Trang
I1671    
18
Chu Thị Hy
I1212    
19
Chu Thị Hường
I1683    
20
Chu Thị Mai
I1681    
21
Dương Thị Kim Oanh
I5678  b. 07 Tháng 4, SÆ¡n Bình, Việt Nam  
22
Hàn Thị Chính
I389    
23
Hàn Thị Hoan
I387    
24
Hàn Thị Thúy Nhung
I3971  b. 23 Tháng 2,  
25
Hàn Thị Trúc
I394    
26
Hàn Thị Trinh
I391    
27
Hàn Thị Đạo
I388    
28
Hồ Thị Khánh Vy
I5507    
29
Hoàng Thị Hảo
I1659    
30
Huỳnh Thị Giỏi
I5647  b. 1917  
31
Huỳnh Thị Kiều Diễm
I3122    
32
Huỳnh Thị Kiều Oanh
I3119    
33
Huỳnh Thị Kiều Phượng
I3123    
34
Huỳnh Thị Kiều Quyên
I1243    
35
Huỳnh Thị Kiều Yến
I3117    
36
Huỳnh Thị Kiểm
I5645  b. 1856  
37
Lê Thị ...
I591    
38
Lê Thị Bê
I2751    
39
Lê Thị Bình
I2399    
40
Lê Thị Bông
I2752    
41
Lê Thị Bạch Mai
I888    
42
Lê Thị Cúc Phương
I3146    
43
Lê Thị Diễm Hương, Teresa
I791  b. 31 Tháng 7, Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam  
44
Lê Thị Dung
I316    
45
Lê Thị Gấm
I1082  b. 01 Tháng 1,  
46
Lê Thị Hạnh
I3874  b. 13 Tháng 3, 1939  
47
Lê Thị Hảo
I320    
48
Lê Thị Hồng Liên
I1190    
49
Lê Thị Hồng Loan
I1189    
50
Lê Thị Hồng Nga
I2441    

1 2 3 4 5 ... 15» Next» | Heat Map