Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 15 of 15 for Tên Thường Gọi bắt đầu với THÁº¿ VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Nguyễn Thế Phiệt, Hồ Văn Tịnh
I3108    
2
Phan Thế Dũng
I3160    
3
Phan Thế Khải
I3085  b. 15 Tháng 10, 1929 13/09 Ká»· Tỵ  
4
Phan Thế Lâm
I3098    
5
Phan Thế Lễ
I379    
6
Phan Thế Linh
I3100  b. 1962  
7
Phan Thế Long
I3099  b. 1959  
8
Phan Thế Luân
I3097    
9
Phan Thế Sự, Linh Mục
I397    
10
Phan Thế Sĩ
I3161    
11
Vũ Thế Việt
I3941    
12
Đinh Thế Giám
I5648    
13
Đinh Thế Hùng
I557    
14
Đinh Thế Lưu
I501    
15
Đinh Thế Mỹ
I14    

Heat Map