Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 11 of 11 for Tên Thường Gọi bắt đầu với NGUYÁ»…N VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Cao Nguyễn Thanh Huyền
I5467    
2
Cao Nguyễn Đoan Trang
I5466    
3
Hồ Nguyễn Xuân Nhi
I5669  b. 27 Tháng 2, Sàigòn, Việt Nam  
4
Hồ Nguyễn Xuân San
I1000  b. 14 Tháng 7, Việt Nam  
5
Hồ Nguyễn Xuân Trí
I5670  b. 27 Tháng 3, Sàigòn, Việt Nam  
6
Lê Nguyễn Quốc Hoài
I2437    
7
Phan Nguyễn Tường Vy
I1153    
8
Đinh Nguyễn Quỳnh Mai, Anna
I604  b. 26 Tháng 11, Montréal, Québec, Canada  
9
Đinh Nguyễn Quỳnh Trân, Maria
I85  b. 25 Tháng 11, Montreal, Quebec, Canada  
10
Đinh Nguyễn Thanh Thủy, Jane
I70  b. 02 Tháng 7, Ottawa, Ontario, Canada  
11
Đinh Nguyễn Đan Quyên
I1749  b. 04 Tháng 11, Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam  

Heat Map