Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 50 of 76 for Tên Thường Gọi bắt đầu với NGÁ»C VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

1 2 Next» | Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Bùi Ngọc Linh, Giuse
I115  b. 15 Tháng 8, Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam  
2
Huỳnh Ngọc Ẩn
I1142    
3
Lâm Ngọc Vĩnh Trinh, Anna
I79  b. 13 Tháng 2, Việt Nam  
4
Lê Ngọc Anh
I994  b. 09 Tháng 6, Việt Nam  
5
Lê Ngọc Chấn Vũ (Bo)
I995  b. 30 Tháng 7, Bệnh viện Sàigòn, Việt Nam  
6
Lê Ngọc Du
I2757    
7
Lê Ngọc Duệ
I2756    
8
Lê Ngọc Kim Phi
I81  b. 06 Tháng 1, Sài gòn, Việt nam  
9
Lê Ngọc Lệ
I1154    
10
Lê Ngọc Liên
I2762    
11
Lê Ngọc Mai
I2761    
12
Lê Ngọc Phụng
I2763    
13
Nguyễn Ngọc ... Quỳnh
I5538    
14
Nguyễn Ngọc Anh (Anna)
I893    
15
Nguyễn Ngọc Ánh (Louis)
I962    
16
Nguyễn Ngọc Bách (Diêu)
I927    
17
Nguyễn Ngọc Chánh (Charles)
I834  b. 1928  
18
Nguyễn Ngọc Châu (Paul)
I959    
19
Nguyễn Ngọc Danh (Jackie)
I965    
20
Nguyễn Ngọc Diễm
I947    
21
Nguyễn Ngọc Diệp (Nicholas)
I896    
22
Nguyễn Ngọc Dinh
I826  b. 1904  
23
Nguyễn Ngọc Gẫm (Bernard)
I904  b. 1927  
24
Nguyễn Ngọc Gia Hân
I5462    
25
Nguyễn Ngọc Hòa
I973    
26
Nguyễn Ngọc Hảo
I974    
27
Nguyễn Ngọc Hiếu
I948    
28
Nguyễn Ngọc Huyền Vi
I861  b. 10 Tháng 11, Việt Nam  
29
Nguyễn Ngọc Khánh
I949    
30
Nguyễn Ngọc Lê Lập Xuân "Cindy"
I854  b. 04 Tháng 2, Việt Nam  
31
Nguyễn Ngọc Lắm
I831    
32
Nguyễn Ngọc Long, Trưởng Tộc Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong
I821  b. 1875  
33
Nguyễn Ngọc Mười
I975    
34
Nguyễn Ngọc Nhung
I909    
35
Nguyễn Ngọc Oanh
I970    
36
Nguyễn Ngọc Phách (Thúy)
I926    
37
Nguyễn Ngọc Phát
I828    
38
Nguyễn Ngọc Phúc
I972    
39
Nguyễn Ngọc Phương
I955    
40
Nguyễn Ngọc Sự (Jacque)
I907    
41
Nguyễn Ngọc Tám (mất sớm)
I830    
42
Nguyễn Ngọc Thanh (Denis)
I837  b. 1930  
43
Nguyễn Ngọc Thanh Thủy (Daniel)
I966    
44
Nguyễn Ngọc Thái
I951    
45
Nguyễn Ngọc Thạch
I811    
46
Nguyễn Ngọc Thạnh (Francoise)
I906    
47
Nguyễn Ngọc Thịnh
I950    
48
Nguyễn Ngọc Thụy Vi
I864  b. 06 Tháng 9, Ottawa, Ontario, Canada  
49
Nguyễn Ngọc Thiên Kim
I5643    
50
Nguyễn Ngọc Tiểu Vi (Bin)
I862  b. 02 Tháng 10, Việt Nam  

1 2 Next» | Heat Map