Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 14 of 14 for Tên Thường Gọi bắt đầu với KIM VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Khương Kim Công
I1148  b. 1940  
2
Nguyá»…n Kim
I382    
3
Nguyá»…n Kim Chi
I1210    
4
Nguyễn Kim Phùng (Linh Mục)
I841    
5
Phạm Kim Phượng
I1262    
6
Thân Kim Châu
I5682  b. 21 Tháng 11,  
7
Trần Kim Hải
I3129  b. 1943  
8
Trần Kim Hoàng
I3128  b. 1940  
9
Trần Kim Huệ (Diệu)
I2839    
10
unknown Kim Chi
I2780    
11
unknown Kim CÆ°Æ¡ng
I2782    
12
unknown Kim Ngân
I2781    
13
Võ Kim Hoàng
I1224    
14
Đinh Kim Huệ
I554    

Heat Map