Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 14 of 14 for Tên Thường Gọi bắt đầu với HUÁ»³NH VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Hồ Huỳnh Quang Thông
I1230    
2
Hồ Huỳnh Quang Trí
I1229    
3
Hồ Huỳnh Thùy Dương
I1228    
4
Đinh Huỳnh Anh
I5640    
5
Đinh Huỳnh Hân
I457    
6
Đinh Huỳnh Hoa, Linh Mục
I453    
7
Đinh Huỳnh Khôi
I5630    
8
Đinh Huỳnh Khải
I5631    
9
Đinh Huỳnh Khiêm
I460    
10
Đinh Huỳnh Lục, Phanxicô Xaviê
I356  b. 1916 Diá»…n Châu, Nghệ An  
11
Đinh Huỳnh Phùng, Linh Mục
I454    
12
Đinh Huỳnh Phước (chết)
I452    
13
Đinh Huỳnh Thuần
I458    
14
Đinh Huỳnh Trương
I450    

Heat Map