Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 16 of 16 for Tên Thường Gọi bắt đầu với HÁ»“NG VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Ngô Hồng Kính
I516    
2
Ngô Hồng Phượng, Phanxicô Xaviê
I529  b. 1921 Nghi Lá»™c, Diá»…n Châu, Nghệ An  
3
Ngô Hồng Tuấn
I5558    
4
Nguyễn Hồng Sương
I1216    
5
Nguyễn Hồng Vân (Jacqueline)
I899    
6
Phan Hồng Diệp
I3094    
7
Phạm Hồng Tuyên
I5517    
8
Phạm Hồng Xuân, Phêrô
I5472  b. 1957 Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giả, Bà Rịa VÅ©ng Tàu, Việt Nam  
9
Trần Hồng Ân, Katherine
I744  b. 15 Tháng 11, Sài Gòn, Việt Nam  
10
Trần Hồng Ân
I5618    
11
unknown Hồng
I2786    
12
Đỗ Hồng Châu
I2859  b. 23 Tháng 2,  
13
Đỗ Hồng Thư
I2858  b. 25 Tháng 2,  
14
Đinh Hồng Danh
I508    
15
Đinh Hồng Phương "Thảo"
I159  b. 20 Tháng 9, Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam  
16
Đinh Hồng Phương Trang
I160  b. 10 Tháng 6, Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam  

Heat Map