Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 14 of 14 for Tên Thường Gọi bắt đầu với HÁ»¯U VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Nguyễn Hữu Bình
I3856  b. 13 Tháng 3, 1928  
2
Nguyễn Hữu Châu
I3877    
3
Nguyễn Hữu Châu (André)
I894    
4
Nguyễn Hữu Hùng
I1181    
5
Nguyễn Hữu Hiệp
I1182    
6
Nguyễn Hữu Nghĩa
I3879    
7
Nguyễn Hữu Phước
I3878    
8
Nguyễn Hữu Tiến, Giuse
I3989  b. 13 Tháng 3, Atlanta, Georgia, USA  
9
Trần Hữu Cổn
I850  b. 08 Tháng 8, Việt Nam  
10
Trần Hữu Khanh
I1106  b. 20 Tháng 8,  
11
Trần Hữu Nhật Minh
I1108  b. 01 Tháng 1,  
12
Trần Hữu Đức
I5619    
13
Trần Hữu Đăng Khoa
I1109  b. 08 Tháng 8,  
14
Đinh Hữu
I270    

Heat Map