Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 20 of 20 for Tên Thường Gọi bắt đầu với DUY VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Bùi Duy
I134  b. Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam  
2
Lương Duy Cần
I832  b. 1909  
3
Ngô Duy
I360    
4
Nguyá»…n Duy
I985    
5
Nguyễn Duy Hiêng (Hiển), Phanxicô Xaviê
I3855  b. 16 Tháng 1, 1925 Nghi Lá»™c, Diá»…n Hạnh, Diá»…n Châu Nghệ An  
6
Nguyễn Duy Hinh, Phanxicô Xaviê
I4689  b. 10 Tháng 1, 1897  
7
Nguyá»…n Duy Long
I5573    
8
Nguyá»…n Duy LÆ°Æ¡ng
I112  b. 1989 Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam  
9
Nguyễn Duy Nhật
I5524    
10
Nguyễn Duy Phụng
I182  b. 1937 Diá»…n Châu, Nghệ An, Việt Nam  
11
Nguyá»…n Duy Phong
I5533    
12
Nguyá»…n Duy PhÆ°Æ¡ng, Phaolo
I130  b. 13 Tháng 11, Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam  
13
Nguyễn Duy Tân
I185  b. Bình Giả, PhÆ°á»›c Tuy, Việt Nam  
14
Nguyễn Duy Thân, Phanxicô Xaviê
I4835    
15
Nguyễn Duy Tiến
I186  b. Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam  
16
Phan Duy Nghiệp
I1348    
17
Phùng Duy Tâm
I1093  b. 22 Tháng 12,  
18
Phạm Duy Cương
I1244    
19
Phạm Duy Khôi
I1245    
20
Đinh Duy Thiên, James
I83  b. 31 Tháng 1, Jewish General Hospital, Montreal, Québec, Canada  

Heat Map