Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 23 of 23 for Tên Thường Gọi bắt đầu với Bá VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Huỳnh Bá Duy
I1248    
2
Huỳnh Bá Dũng
I3124    
3
Huỳnh Bá Kiệt
I1254    
4
Huỳnh Bá Linh
I1241    
5
Huỳnh Bá Phúc
I3121    
6
Huỳnh Bá Quyền
I3120    
7
Huỳnh Bá Tấn
I3116    
8
Huỳnh Bá Trí
I1249    
9
Lê Bá Huynh
I94    
10
Nguyễn Bá Duy
I843  b. 28 Tháng 4, Việt Nam  
11
Nguyễn Bá Minh Đăng
I855  b. 09 Tháng 3,  
12
Nguyễn Bá Minh Đường
I856    
13
Nguyễn Bá Nhân
I999  b. 07 Tháng 1, Ottawa, Ontario, Canada  
14
Nguyễn Bá Phú
I847  b. 26 Tháng 9, Việt Nam  
15
Nguyễn Bá Quý
I849  b. 17 Tháng 3, Việt Nam  
16
Nguyễn Bá Thái Bình (Vũ)
I859  b. 27 Tháng 3,  
17
Nguyễn Bá Thọ
I846  b. 24 Tháng 3, Việt Nam  
18
Nguyễn Bá Thiên
I872  b. 18 Tháng 12, Ottawa, Ontario, Canada  
19
Nguyễn Bá Triều
I844  b. 25 Tháng 1, Mỹ Tho, Việt Nam  
20
Nguyễn Bá Điền
I845  b. 22 Tháng 12, Việt Nam  
21
Trần Bá Kiểm
I1270    
22
Trần Bá Phúc
I1275    
23
Đinh Bá Cường
I581    

Heat Map