Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 28 of 28 for Tên Thường Gọi bắt đầu với ĐìNH VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Huỳnh Đình Chiến (Kiệt)
I3125    
2
Huỳnh Đình Thiên
I1257    
3
Lê Đình Bang (Bang Hai)
I2428    
4
Lê Đình Bá
I341    
5
Lê Đình Cảnh
I2389    
6
Lê Đình Chính
I2387    
7
Lê Đình Cường
I342    
8
Lê Đình Cương
I2409    
9
Lê Đình Hảo
I2404    
10
Lê Đình Hoa
I2388    
11
Lê Đình Hoàng
I2406    
12
Lê Đình Lan
I2418    
13
Lê Đình Lương
I2415    
14
Lê Đình Lương
I2427    
15
Lê Đình Ngọc
I2425    
16
Lê Đình Phong
I2408    
17
Lê Đình Quyền (Bộ Đoàn)
I2385    
18
Lê Đình Tịnh (Chu Trinh), Gioan Baotixita
I2390    
19
Lê Đình Thiều
I2412    
20
Lê Đình Thăng (chết)
I2403    
21
Lê Đình Tràng
I2419    
22
Lê Đình Vĩnh, Trưởng Tộc Giòng Họ Lê
I2426    
23
Nguyễn Đình
I344    
24
Nguyễn Đình
I470    
25
Nguyễn Đình Tùng
I111  b. Bình Giả, PhÆ°á»›c Tuy, Việt Nam  
26
Đặng Đình Diệu
I335    
27
Đặng Đình Tiến
I336    
28
Đinh Đình Chiến, Linh Mục
I550    

Heat Map