Nguyễn Thị Thủy Hà, Teresa

Nguyễn Thị Thủy Hà, Teresa

Gái 30 Tháng 6, -

Các đời:      Standard    |    Compact    |    Text    |    Register    |    PDF

Đời: 1

 1. 1.  Nguyá»…n Thị Thủy Hà, Teresa Nguyá»…n Thị Thủy Hà, Teresa sinh ngày 30 Tháng 6,, Mỹ Tho, Việt Nam.

  Thị kết hôn Đinh Thanh Quang, Giuse 07 Tháng 10,, Montreal, Quebec, Canada. Thanh (con trai của Đinh Văn Tràng (Phanxicô Xavie), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 6 Giòng Họ Đinh BàngNguyá»…n Thị Hường, Maria) sinh ngày 24 Tháng 3,, Bình Giả, PhÆ°á»›c Tuy, Việt Nam. [Group Sheet]

  Con Cái:
  1. 2. Đinh Nguyá»…n Thanh Thủy, Jane  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này sinh ngày 02 Tháng 7,, Ottawa, Ontario, Canada.
  2. 3. Đinh Nguyên Nam, Augustine  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này sinh ngày 14 Tháng 4,, Ottawa, Ontario, Canada.


Đời: 2

 1. 2.  Äinh Nguyá»…n Thanh Thủy, JaneĐinh Nguyá»…n Thanh Thủy, Jane Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (1.Thị1) sinh ngày 02 Tháng 7,, Ottawa, Ontario, Canada.

 2. 3.  Äinh Nguyên Nam, AugustineĐinh Nguyên Nam, Augustine Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (1.Thị1) sinh ngày 14 Tháng 4,, Ottawa, Ontario, Canada.