Việt Nam 


Birth

Matches 1 to 25 of 25

   Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Birth    Person ID 
1 Hồ Nguyá»…n Xuân San  14 Tháng 7,Việt Nam I1000
2 Hứa Lệ Thanh, Teresa  01 Tháng 3,Việt Nam I86
3 Lâm Ngọc VÄ©nh Trinh, Anna  13 Tháng 2, Việt Nam I79
4 Lê Ngọc Anh  09 Tháng 6,Việt Nam I994
5 Lê Thị Hường  10 Tháng 10,Việt Nam I853
6 Linh mục Lê Xuân Hoa, Gioan Baotixita  23 Tháng 4, 1926Việt Nam I323
7 Nguyá»…n Bá Duy  28 Tháng 4,Việt Nam I843
8 Nguyá»…n Bá Phú  26 Tháng 9,Việt Nam I847
9 Nguyá»…n Bá Quý  17 Tháng 3,Việt Nam I849
10 Nguyá»…n Bá Thọ  24 Tháng 3,Việt Nam I846
11 Nguyá»…n Bá Điền  22 Tháng 12,Việt Nam I845
12 Nguyá»…n Giáo, Giuse  05 Tháng 6,Việt Nam I75
13 Nguyá»…n Ngọc Huyền Vi  10 Tháng 11,Việt Nam I861
14 Nguyá»…n Ngọc Lê Lập Xuân  04 Tháng 2, Việt Nam I854
15 Nguyá»…n Ngọc Tiểu Vi (Bin)  02 Tháng 10,Việt Nam I862
16 Nguyá»…n Ngọc Trọng (Raymond)  1938Việt Nam I836
17 Nguyá»…n Văn Vinh  02 Tháng 11,Việt Nam I997
18 Phan Thị Ngọc Quyên, Maria  08 Tháng 9,Việt Nam I788
19 Trần Hữu Cổn  08 Tháng 8,Việt Nam I850
20 Trần HÆ°Æ¡ng Bình (Kiều Giang)  05 Tháng 6,Việt Nam I852
21 Trần HÆ°Æ¡ng Giang  14 Tháng 9,Việt Nam I851
22 VÅ© Thị Cúc  14 Tháng 2, Việt Nam I857
23 VÅ© Thị Kim Tiến  05 Tháng 9,Việt Nam I860
24 Đinh Quang Phục  Việt Nam I138
25 Đinh Thị Xuân Hằng, Teresa  06 Tháng 8,Việt Nam I119

Qua đời

Matches 1 to 10 of 10

   Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Qua đời    Person ID 
1 Lê Thái  Việt Nam I154
2 Nguyá»…n Lam  Việt Nam I610
3 Nguyá»…n Nhiên  Việt Nam I873
4 Nguyá»…n Thanh Đương (Antôn), Linh Mục  26 Tháng 5, 2023Việt Nam I3859
5 Nguyá»…n Thị Ánh  Việt Nam I602
6 Nguyá»…n Văn Đương, Phaolô  18 Tháng 3, 2023Việt Nam I89
7 Võ Thị Kiều Oanh, Têrêsa  8 Tháng 5, 2022Việt Nam I3987
8 VÅ© Thị Tuyết PhÆ°Æ¡ng, Anna  11 Tháng 12, 2020Việt Nam I3943
9 Đỗ Tấn Đỏ (Hiếu)  Việt Nam I2811
10 Đinh Quang Phục  11 Tháng 12, 2020Việt Nam I138


Kết Hôn

Matches 1 to 2 of 2

   Gia Đình    Kết Hôn    Family ID 
1 Bùi / Đinh  02 Tháng 3,Việt Nam F38
2 Phan / Trần  8 Tháng 3, 2021Việt Nam F189