Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam 


Birth

Matches 1 to 44 of 44

   Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Birth    Person ID 
1 Bùi Duy  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I134
2 Bùi Ngọc Linh, Giuse  15 Tháng 8,Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I115
3 Lê Hoàng, Phaolô  18 Tháng 7,Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I792
4 Lê Thị Diá»…m HÆ°Æ¡ng, Teresa  31 Tháng 7,Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I791
5 Lê Trung Hiếu, Gioan Baotixita  29 Tháng 7,Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I793
6 LÆ°Æ¡ng Thị Phượng  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I191
7 LÆ°Æ¡ng Thị Trúc Ly  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I192
8 Nguyá»…n Duy LÆ°Æ¡ng  1989Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I112
9 Nguyá»…n Duy PhÆ°Æ¡ng, Phaolo  13 Tháng 11,Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I130
10 Nguyá»…n Duy Tiến  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I186
11 Nguyá»…n Hoàng Long  2000Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I786
12 Nguyá»…n PhÆ°Æ¡ng Loan, Maria  1994Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I113
13 Nguyá»…n Thảo Nguyên (Mia), Maria  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I109
14 Nguyá»…n Thị Dã Thảo  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I110
15 Nguyá»…n Thị Ngọc Bích  20 Tháng 9,Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I1748
16 Phan Bảo Châu  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I106
17 Trần Thị Hoa  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I151
18 Trần Thị Nhung  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I149
19 Trần Văn Quang  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I152
20 Trần Văn SÆ¡n  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I150
21 Đặng Ánh Tuyết  19 Tháng 7,Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I1041
22 Đặng Thị Trà My  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I157
23 Đặng Tuấn  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I156
24 Đặng VÅ©  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I155
25 Đinh Bàng HÆ°ng, Antôn  07 Tháng 1, Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I127
26 Đinh Hồng PhÆ°Æ¡ng  20 Tháng 9,Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I159
27 Đinh Hồng PhÆ°Æ¡ng Trang  10 Tháng 6,Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I160
28 Đinh Nguyá»…n Đan Quyên  04 Tháng 11,Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I1749
29 Đinh Quang Nhật  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I132
30 Đinh Tấn Ngọc  15 Tháng 1, Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I800
31 Đinh Tấn Phát  16 Tháng 7,Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I798
32 Đinh Thành Nhân, Martin  06 Tháng 4,Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I120
33 Đinh Thái Hào  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I5445
34 Đinh Thái Hải  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I5443
35 Đinh Thị Ánh  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I101
36 Đinh Thị Hạnh  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I5442
37 Đinh Thị Hoàng  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I104
38 Đinh Thị HÆ°Æ¡ng  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I5444
39 Đinh Thị Sáng, Anna  10 Tháng 10,Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I102
40 Đinh Thị Tú Trang  02 Tháng 1, Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I797
41 Đinh Thị Tú Uyên  12 Tháng 7,Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I799
42 Đinh Tiến DÅ©ng, Phanxicô Xavie  06 Tháng 12,Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I66
43 Đinh Tuấn Anh, Phêrô  20 Tháng 2, Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I78
44 Đinh Văn Minh, Phêrô Phaolô  10 Tháng 9,Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam I68

Kết Hôn

Matches 1 to 7 of 7

   Gia Đình    Kết Hôn    Family ID 
1 Bùi / Đinh  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam F45
2 Lê / Đinh  08 Tháng 12,Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam F244
3 Nguyá»…n / Đinh  02 Tháng 1, Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam F43
4 Đinh / Nguyá»…n  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam F246
5 Đinh / Nguyá»…n  18 Tháng 2, Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam F529
6 Đinh / Đinh  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam F44
7 Đinh / Đinh  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam F1496