Montreal, Quebec, Canada 


Birth

Matches 1 to 11 of 11

   Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Birth    Person ID 
1 Cheung Kelly  5 Tháng 1, 2022Montreal, Quebec, Canada I1048
2 Lam Linda, Flora  06 Tháng 8,Montreal, Quebec, Canada I74
3 Nguyá»…n Thiên Lý, Marie  14 Tháng 3,Montreal, Quebec, Canada I77
4 Nguyá»…n Thiện, Thomas  07 Tháng 2, Montreal, Quebec, Canada I76
5 Phan Charlotte Thiên Ý  12 Tháng 3, 2024Montreal, Quebec, Canada I1366
6 Phan Thiên An, Emma  28 Tháng 3,Montreal, Quebec, Canada I1031
7 Đinh Élie, Elijah  18 Tháng 1, 2024Montreal, Quebec, Canada I1365
8 Đinh Nguyá»…n Quỳnh Trân, Maria  25 Tháng 11,Montreal, Quebec, Canada I85
9 Đinh Nicolas, Luca  24 Tháng 8,Montreal, Quebec, Canada I1046
10 Đinh Phi Yến, Anne-Marie  14 Tháng 3, 2021Montreal, Quebec, Canada I1044
11 Đinh Quốc-Hải, Phêrô  23 Tháng 3,Montreal, Quebec, Canada I612

Qua đời

Matches 1 to 5 of 5

   Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Qua đời    Person ID 
1 Nguyá»…n Công, Agustino  3 Tháng 2, 2020Montreal, Quebec, Canada I1124
2 Đinh Élie, Elijah  18 Tháng 1, 2024Montreal, Quebec, Canada I1365
3 Đinh Phi Yến, Anne-Marie  14 Tháng 3, 2021Montreal, Quebec, Canada I1044
4 Đinh Thị Đồng, Têrêsa  18 Tháng 10, 2019Montreal, Quebec, Canada I415
5 Đinh Văn Tràng (Phanxicô Xavie), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 6 Giòng Họ Đinh Bàng  17 Tháng 6, 2022Montreal, Quebec, Canada I45

Phong Chức

Matches 1 to 1 of 1

   Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Phong Chức    Person ID 
1 Linh mục Đinh Thanh SÆ¡n, Gioan Baotixita  27 Tháng 6, 1987Montreal, Quebec, Canada I60

Kết Hôn

Matches 1 to 10 of 10

   Gia Đình    Kết Hôn    Family ID 
1 Cheung / Nguyá»…n  26 Tháng 5,Montreal, Quebec, Canada F37
2 Nguyá»…n / Woo  8 Tháng 10, 2022Montreal, Quebec, Canada F383
3 Nguyá»…n / Đinh  04 Tháng 6, 1988Montreal, Quebec, Canada F23
4 Phan / Lê  30 Tháng 7,Montreal, Quebec, Canada F31
5 Thân / Đinh  Montreal, Quebec, Canada F1557
6 Đinh / Hứa  21 Tháng 7,Montreal, Quebec, Canada F28
7 Đinh / Lam  09 Tháng 7,Montreal, Quebec, Canada F26
8 Đinh / Nguyá»…n  09 Tháng 11,Montreal, Quebec, Canada F27
9 Đinh / Nguyá»…n  07 Tháng 10,Montreal, Quebec, Canada F22
10 Đinh / Phan  02 Tháng 7,Montreal, Quebec, Canada F245