Nguyễn Ngọc Long, Trưởng Tộc Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Ngọc Long, Trưởng Tộc Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong

Trai 1875 - 1971  (96 years)

Các đời:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

 1. Nguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong 
 B: 1875 
 P:   
 D: 10 Tháng 3, 1971 
 P:  (14/02 năm Tân Hợi) Việt Nam 
 2. Nguyá»…n Văn Hạp (Tám Táng), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 2 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong 
   
   
   
   
   
   
 4. Nguyá»…n Huy Hiệp (Hiệp Nò), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 1 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong 
   
   
   
   
   
   
 8. Nguyá»…n Thanh Phong, Ông Tổ Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong 
   
   
   
   
   
   
 9.  
   
   
   
   
 5. Trần Thị Liệu 
   
   
   
   
 10.  
   
   
   
   
   
   
 11.  
   
   
   
   
 3. Trần Thị Ngân 
 B: 1848 
 P:   
 D: 13 Tháng 9, 1930 
 P:  21-07 Canh Ngọ 
 6.  
   
   
   
   
   
   
 12.  
   
   
   
   
   
   
 13.  
   
   
   
   
 7.  
   
   
   
   
 14.  
   
   
   
   
   
   
 15.