Nguyễn Thị Thủy Hà, Teresa

Nguyễn Thị Thủy Hà, Teresa

Gái 30 Tháng 6, -

Các đời:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

 1. Nguyá»…n Thị Thủy Hà, Teresa  
 B: 30 Tháng 6, 
 P:  Mỹ Tho, Việt Nam 
 D:  
 P:   
 2. Benoit Nguyá»…n Văn Hiền (Benoit), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 5 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong 
 B: 03 Tháng 3, 1927 
 P:   
 M: 10 Tháng 10, 1950 
 P:   
 D: 7 Tháng 10, 2023 
 P:  23/08 Quý Mão. Phú An Hòa, Châu Thành, Bến Tre 
 4. Nguyá»…n Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong 
 B: 07 Tháng 1, 1903 
 P:   
 M:  
 P:   
 D: 10 Tháng 3, 1998 
 P:  (12/02 năm Mậu Dần) xã Phú An Hòa, Châu Đức, Bến Tre, Việt Nam 
 8. Nguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong  =>
 B: 1875 
 P:   
 M:  
 P:   
 D: 10 Tháng 3, 1971 
 P:  (14/02 năm Tân Hợi) Việt Nam 
 9. Đoàn Thị Tám 
 B: 1878 
 P:   
 D: 23 Tháng 5, 1974 
 P:  (02/04 năm Giáp Dần) Việt Nam 
 5. LÆ°Æ¡ng Duy Cần 
 B: 1909 
 P:   
 D: 26 Tháng 5, 1994 
 P:  (16/04 năm Giáp Tuất) 
 10.  
   
   
   
   
   
   
 11.  
   
   
   
   
 3. Đỗ Thị Huế (Ngôn), Diệu Nhàn 
 B: 17 Tháng 9, 1932 
 P:   
 D: 09 Tháng 8, 2012 
 P:  (22/06 năm Nhâm Thìn) Ottawa, Ontario, Canada 
 6. Đỗ Tấn Thận 
 B: 1907 
 P:   
 M:  
 P:   
 D: 16 Tháng 9, 1933 
 P:  27 tháng 7 năm Quý Dậu 
 12. Đỗ Tấn HÆ°Æ¡i, Trưởng Tá»™c Giòng Họ Đỗ Tấn HÆ°Æ¡i 
   
   
   
   
   
   
 13. unknown Kế 
   
   
   
   
 7. Phan Thị Tiết 
 B: 1910 
 P:   
 D: 11 Tháng 2, 2000 
 P:  (07/01 năm Canh Thìn) Mỹ Tho, Việt Nam 
 14. Phan Văn Chánh  =>
 B: 1879 
 P:   
 M:  
 P:   
 D: 9 Tháng 10, 1969 
 P:  28/08 Ká»· Dậu 
 15. Nguyá»…n Thị Bằng 
 B: 1880 
 P:   
 D: 23 Tháng 11, 1953 
 P:  17/09 Quý Tỵ