Phan Văn Chánh

Phan Văn Chánh

Trai 1879 - 1969  (90 years)

Các đời:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

 1. Phan Văn Chánh 
 B: 1879 
 P:   
 D: 9 Tháng 10, 1969 
 P:  28/08 Ká»· Dậu 
 2. Phan Văn Ngọ 
   
   
   
   
   
   
 4. Phan Văn Trọng 
   
   
   
   
   
   
 8.  
   
   
   
   
   
   
 9.  
   
   
   
   
 5.  
   
   
   
   
 10.  
   
   
   
   
   
   
 11.  
   
   
   
   
 3. Lê Thị Long 
   
   
   
   
 6.  
   
   
   
   
   
   
 12.  
   
   
   
   
   
   
 13.  
   
   
   
   
 7.  
   
   
   
   
 14.  
   
   
   
   
   
   
 15.