Benoit Nguyễn Văn Hiền (Benoit), Trưởng Tộc Đời Thứ 5 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong

Benoit Nguyễn Văn Hiền (Benoit), Trưởng Tộc Đời Thứ 5 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong

Trai 1927 - 2023  (96 years)

Thông tin về Cá Nhân    |    Media    |    Tất cả    |    PDF