Nguyễn Ngọc Thanh (Denis)

Nguyễn Ngọc Thanh (Denis)

Trai 1930 - 1998  (68 years)

Thông tin về Cá Nhân    |    PDF