Nguyễn Ngọc Chánh (Charles)

Nguyễn Ngọc Chánh (Charles)

Trai 1928 - 2014  (86 years)

Thông tin về Cá Nhân    |    PDF