Đinh Văn Tràng (Phanxicô Xavie), Trưởng Tộc Đời Thứ 6 Giòng Họ Đinh Bàng

Đinh Văn Tràng (Phanxicô Xavie), Trưởng Tộc Đời Thứ 6 Giòng Họ Đinh Bàng

Trai 1933 - 2022  (89 years)

Thông tin về Cá Nhân    |    Media    |    Tất cả    |    PDF