Nguyễn Duy Hiêng (Hiển), Phanxicô Xaviê

Nguyễn Duy Hiêng (Hiển), Phanxicô Xaviê

Trai 1925 - 2022  (97 years)

Thông tin về Cá Nhân    |    Media    |    Tất cả    |    PDF