Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 50 of 564 for Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

1 2 3 4 5 ... 12» Next»

 #  Family ID   Tên Cha    Tên Mẹ    Kết Hôn    Nơi Chốn 
1 F24
 
 Äinh Thị Cung   
2 F81
 
 Äinh Thị Nhân   
3 F82
 
 Äinh Thị Kính   
4 F784
 
 Äá»— Thị Anh   
5 F1554
 
 Nguyá»…n Thị Xuân   
6 F1495
 
    
7 F178
 
 Äinh Thị Giám   
8 F179
 
 unknown   
9 F180
 
 Thị .... (Truyền)   
10 F198
 
 Mạc Thị Diến   
11 F303
 
 Phan Ngọc Bích Phượng   
12 F305
 
    
13 F377
 
    
14 F142
 
Kính Äinh Thị Báu (Kính)   
15 F184
 
Khôi Äinh Thị Quyên   
16 F169
 
Khiêm Nguyá»…n Thị Thu   
17 F165
 
Linh Äinh Thị Vân   
18 F182
 
Ngôn Thị Tụng   
19 F185
 
Tú Äinh Thị Giao   
20 F167
 
Thanh Nguyá»…n Thị Thanh Mỹ   
21 F187
 
Akhtar Sohahn Äinh Hoàng Mai 24 Tháng 8, Roswell, Georgia, USA  
22 F327
 
Andrási Daniel Nguyá»…n Ngọc Lê Lập Xuân 27 Tháng 11, 2018 San Francisco, USA  
23 F67
 
Úy Phi Hoàng (Phú) Äinh Thị Xuyên   
24 F131
 
Úy Tiếu Äinh Thị Thi (bà Tiếu)   
25 F320
 
Bùi Khắc Hiều Nguyá»…n Thị Thúy   
26 F38
 
Bùi Ngọc Linh Äinh Thị Sáng 02 Tháng 3, Việt Nam  
27 F45
 
Bùi Văn Tuấn Äinh Thị Tuyền  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam  
28 F1099
 
Black Graham Nguyá»…n Thúy Hồng   
29 F1500
 
Cao Huy Hoàng Nguyá»…n Thanh Thảo   
30 F159
 
Cao Minh Kỳ Lê Thị Tuyết   
31 F100
 
Cao Định Lê Thị Hảo   
32 F37
 
Cheung Danny Nguyá»…n Thiên Lý 26 Tháng 5, Montreal, Quebec, Canada  
33 F514
 
Chu Mạnh Hùng Nguyá»…n Tiết Hiền   
34 F512
 
Chu Văn Hòa Trần Thị Thưởng   
35 F513
 
Chu Văn Hợp Äáº·ng Thị Triều   
36 F515
 
Chu Văn Hợp Äáº·ng Thị Thu   
37 F517
 
Chu Văn Tiếu Nguyá»…n Thị Huỳnh   
38 F516
 
Chu Văn Tiếu Äinh Thị Lá»…   
39 F110
 
Hàn SÄ© Điểm Phan Thị NghÄ©a   
40 F111
 
Hàn SÄ© Ưu Nguyá»…n Thị Khả   
41 F326
 
Hồ Nguyá»…n Xuân San Nguyá»…n Ngọc VÅ© Thái Hằng 30 Tháng 7, Từ Đường Nguyá»…n Ngọc, xã Phú An Hòa, tỉnh Bến Tre  
42 F268
 
Hồ Văn Thủy Nguyá»…n Thị NghÄ©a (Catherine)   
43 F322
 
Hồ Văn Trai Huỳnh Thị Kiều Yến   
44 F1511
 
Hồ Xuân Duy unknown Thị Nga   
45 F1510
 
Hồ Xuân Liên Äinh Thị Duyên   
46 F154
 
Hoàng SÆ¡n Trần Hiền   
47 F510
 
Hoàng SÄ© Huê Trần Thị Huệ   
48 F332
 
Huỳnh Bá DÅ©ng Nguyá»…n Thu Ngân   
49 F330
 
Huỳnh Bá Phúc    
50 F329
 
Huỳnh Bá Quyền Phạm Thị Nở   

1 2 3 4 5 ... 12» Next»