Gia Đình: Benoit Nguyá»…n Văn Hiền (Benoit), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 5 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong / Đỗ Thị Huế (Ngôn), Diệu Nhàn (F253)

m. 10 Tháng 10, 1950


Thông tin về Gia Đình    |    PDF