Family: Nguyễn Văn Hiền (Benoit), Trưởng Tộc Đời Thứ 5 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong / Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn) (F253)

m. 10 Oct 1950


Family Chart     |    PDF