Gia Đình: Đinh Văn Tràng (Phanxicô Xavie), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 6 Giòng Họ Đinh Bàng / Nguyá»…n Thị Hường, Maria (F21)

m. 27 Tháng 12, 1954


Family Chart     |    PDF