Gia Đình: Đinh Văn Quy, Phanxicô Xaviê, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 5 Giòng Họ Đinh Bàng / Trần Thị Quế, Maria (F19)Family Chart     |    PDF