Benoit Nguyễn Văn Hiền (Benoit), Trưởng Tộc Đời Thứ 5 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong

Benoit Nguyễn Văn Hiền (Benoit), Trưởng Tộc Đời Thứ 5 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong

Trai 1927 - 2023  (96 years)

Các đời:      Standard    |    Compact    |    Text    |    Register    |    PDF

(Ghi chú: Bạn cần phải kéo (con chuột) xuống hoặc qua phải để xem biểu đồ.)

Phan Thái Hiền
Trai 21 Tháng 12,-
Nguyễn Bá Duy
Trai 28 Tháng 4,-
Vũ Thị Cúc
Gái 14 Tháng 2, -
Lê Nhuận Khôi
Trai 16 Tháng 10,-
Lê Ngọc Kim Phi
Gái 06 Tháng 1, -
Lê Ngọc Anh
Trai 09 Tháng 6,-
Nguyễn Văn Vinh
Trai 02 Tháng 11,-
Lê Trâm-Anh Thea
Gái 14 Tháng 8,-
Nguyá»…n Nam Andy
Trai 26 Tháng 5,-
Nguyá»…n Lan Amy
Gái 06 Tháng 10,-
New chart