Nguyễn Ngọc Long, Trưởng Tộc Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Ngọc Long, Trưởng Tộc Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong

Trai 1875 - 1971  (96 years)

Các đời:      Standard    |    Compact    |    Text    |    Register    |    PDF

(Ghi chú: Bạn cần phải kéo (con chuột) xuống hoặc qua phải để xem biểu đồ.)

New chart
Nguyễn Bá Duy
Trai 28 Tháng 4,-
New chart
Vũ Thị Cúc
Gái 14 Tháng 2, -
New chart
New chart
New chart
New chart
New chart
New chart
New chart
New chart
New chart