Ngày Kỷ Niệm


Enter date components to see matching events. Leave a field blank to see matches for all.|


Sinh

Matches 1 to 20 of 20

 #   Tên HỌ, Tên Thường Gọi   Sinh   Person ID 
1
Phạm Thị Mỹ Tiên 
 02 Tháng 2, Mỹ Tho, Việt Nam Find all individuals with events at this location I871
2
Đặng Xuân VÅ© Anh 
 03 Tháng 2,  I1088
3
Nguyá»…n Ngọc Lê Lập Xuân 
 04 Tháng 2, Việt Nam Find all individuals with events at this location I854
4
Nguyá»…n Văn Tình 
 05 Tháng 2, 1948 I5448
5
Đinh Tuyết Nhi, Teresa 
 06 Tháng 2, Jewish General Hospital, Montreal, Québec, Canada Find all individuals with events at this location I5668
6
Nguyá»…n Thiện, Thomas 
 07 Tháng 2, Montreal, Quebec, Canada Find all individuals with events at this location I76
7
LÆ°Æ¡ng Thu Hiền 
 09 Tháng 2, Bình Giã, Việt Nam Find all individuals with events at this location I80
8
Đinh Văn Thông 
 10 Tháng 2, Bình Giả, PhÆ°á»›c Tuy, Việt Nam Find all individuals with events at this location I126
9
VÅ© Thị Hải, Têrêsa 
 12 Tháng 2,  I771
10
Đỗ Thi PhÆ°Æ¡ng Mai 
 12 Tháng 2,  I2854
11
Lâm Ngọc VÄ©nh Trinh, Anna 
 13 Tháng 2, Việt Nam Find all individuals with events at this location I79
12
VÅ© Thị Cúc 
 14 Tháng 2, Việt Nam Find all individuals with events at this location I857
13
Đinh Bạt Duy LÆ°Æ¡ng 
 15 Tháng 2, Bà Rịa, VÅ©ng Tàu, Việt Nam Find all individuals with events at this location I801
14
Đinh Thái Hiếu, Phanxicô Xavie 
 19 Tháng 2, 1957Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giả, PhÆ°á»›c Tuy, Việt Nam Find all individuals with events at this location I5441
15
Đinh Tuấn Anh, Phêrô 
 20 Tháng 2, Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam Find all individuals with events at this location I78
16
Hàn Thị Thúy Nhung 
 23 Tháng 2,  I3971
17
Đỗ Hồng Châu 
 23 Tháng 2,  I2859
18
Đỗ Hồng ThÆ° 
 25 Tháng 2,  I2858
19
Hồ Nguyá»…n Xuân Nhi 
 27 Tháng 2, Sàigòn, Việt Nam Find all individuals with events at this location I5669
20
Nguyá»…n Thị Lợi, Anna 
 5 Tháng 2, 1983 I765

Qua đời

Matches 1 to 12 of 12

 #   Tên HỌ, Tên Thường Gọi   Qua đời   Person ID 
1
Trần Kim Hoàng 
 01 Tháng 2, 2016(23/12 năm Ất Mùi) Find all individuals with events at this location I3128
2
Nguyá»…n Ngọc Chánh (Charles) 
 02 Tháng 2, 2014(03/01 năm Giáp Ngọ) Hospital, France Find all individuals with events at this location I834
3
Ngô Thị Lữ, Anna 
 04 Tháng 2, 2015Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giả, Bà Rịa-VÅ©ng Tàu, Việt Nam Find all individuals with events at this location I197
4
Phan Thị Tiết 
 11 Tháng 2, 2000(07/01 năm Canh Thìn) Mỹ Tho, Việt Nam Find all individuals with events at this location I2963
5
Nguyá»…n Thị Lợi, Anna 
 11 Tháng 2, 2002Việt Nam (30/12 Tân Tỵ 2001) Find all individuals with events at this location I765
6
Nguyá»…n Ngọc Trọng (Raymond) 
 13 Tháng 2, 2021(02/01 năm Tân Sá»­u) Phú An Hòa, Bến Tre, Việt Nam Find all individuals with events at this location I836
7
Nguyá»…n Duy Hiêng (Hiển), Phanxicô Xaviê 
 17 Tháng 2, 2022Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giã, Bà Rịa - VÅ©ng Tàu Find all individuals with events at this location I3855
8
Đinh Thái Hiếu, Phanxicô Xavie 
 20 Tháng 2, 2003Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giả, Bà Rịa VÅ©ng Tàu, Việt Nam Find all individuals with events at this location I5441
9
Đinh Thị Phú, Anna 
 24 Tháng 2, 1981 I3854
10
VÅ© Đức Quảng, Phanxicô Xavie 
 26 Tháng 2, 2000Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giả, Bà Rịa VÅ©ng Tàu, Việt Nam Find all individuals with events at this location I3974
11
Lê Đình Tịnh (Chu Trinh), Gioan Baotixita 
 27 Tháng 2, 2022Há»™i Bài, Bà Rịa - VÅ©ng Tàu Find all individuals with events at this location I2390
12
Nguyá»…n Công, Agustino 
 3 Tháng 2, 2020Montreal, Quebec, Canada Find all individuals with events at this location I1124

Kết Hôn

Matches 1 to 1 of 1

 #   Tên HỌ, Tên Thường Gọi   Kết Hôn   Person ID 
1
Đinh Quốc Huy 
Nguyá»…n Thị Ngọc Bích 
 18 Tháng 2, Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam Find all individuals with events at this location I1107
I1748