Ngày Kỷ Niệm


Enter date components to see matching events. Leave a field blank to see matches for all.|


Sinh

Matches 1 to 4 of 4

 #   Tên HỌ, Tên Thường Gọi   Sinh   Person ID 
1
Nguyá»…n Văn Tình 
 05 Tháng 2, 1948 I5448
2
LÆ°Æ¡ng Thu Hiền 
 09 Tháng 2, Bình Giã, Việt Nam Find all individuals with events at this location I80
3
Đinh Thái Hiếu, Phanxicô Xavie 
 19 Tháng 2, 1957Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giả, PhÆ°á»›c Tuy, Việt Nam Find all individuals with events at this location I5441
4
Nguyá»…n Thị Lợi, Anna 
 5 Tháng 2, 1983 I765

Qua đời

Matches 1 to 1 of 1

 #   Tên HỌ, Tên Thường Gọi   Qua đời   Person ID 
1
Đinh Thị Phú, Anna 
 24 Tháng 2, 1981 I3854