Ngày Kỷ Niệm


Enter date components to see matching events. Leave a field blank to see matches for all.|


Sinh

Matches 1 to 3 of 3

 #   Tên HỌ, Tên Thường Gọi   Sinh   Person ID 
1
Nguyá»…n Thiện, Thomas 
 07 Tháng 2, Montreal, Quebec, Canada Find all individuals with events at this location I76
2
Đinh Thái Hiếu, Phanxicô Xavie 
 19 Tháng 2, 1957Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giả, PhÆ°á»›c Tuy, Việt Nam Find all individuals with events at this location I5441
3
Hồ Nguyá»…n Xuân Nhi 
 27 Tháng 2, Sàigòn, Việt Nam Find all individuals with events at this location I5669

Qua đời

Matches 1 to 2 of 2

 #   Tên HỌ, Tên Thường Gọi   Qua đời   Person ID 
1
Nguyá»…n Duy Hiêng (Hiển), Phanxicô Xaviê 
 17 Tháng 2, 2022Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giã, Bà Rịa - VÅ©ng Tàu Find all individuals with events at this location I3855
2
Lê Đình Tịnh (Chu Trinh), Gioan Baotixita 
 27 Tháng 2, 2022Há»™i Bài, Bà Rịa - VÅ©ng Tàu Find all individuals with events at this location I2390