Ngày Kỷ Niệm


Enter date components to see matching events. Leave a field blank to see matches for all.|


Sinh

Matches 1 to 5 of 5

 #   Tên HỌ, Tên Thường Gọi   Sinh   Person ID 
1
Nguyá»…n Văn Tình 
 05 Tháng 2, 1948 I5448
2
Đinh Bạt Duy LÆ°Æ¡ng 
 15 Tháng 2, Bà Rịa, VÅ©ng Tàu, Việt Nam Find all individuals with events at this location I801
3
Đinh Thái Hiếu, Phanxicô Xavie 
 19 Tháng 2, 1957Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giả, PhÆ°á»›c Tuy, Việt Nam Find all individuals with events at this location I5441
4
Đỗ Hồng ThÆ° 
 25 Tháng 2,  I2858
5
Nguyá»…n Thị Lợi, Anna 
 5 Tháng 2, 1983 I765

Qua đời

Matches 1 to 1 of 1

 #   Tên HỌ, Tên Thường Gọi   Qua đời   Person ID 
1
Ngô Thị Lữ, Anna 
 04 Tháng 2, 2015Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giả, Bà Rịa-VÅ©ng Tàu, Việt Nam Find all individuals with events at this location I197