Ngày Kỷ Niệm


Enter date components to see matching events. Leave a field blank to see matches for all.|


Sinh

Matches 1 to 5 of 5

 #   Tên HỌ, Tên Thường Gọi   Sinh   Person ID 
1
Đặng Xuân VÅ© Anh 
 03 Tháng 2,  I1088
2
Lâm Ngọc VÄ©nh Trinh, Anna 
 13 Tháng 2, Việt Nam Find all individuals with events at this location I79
3
Hàn Thị Thúy Nhung 
 23 Tháng 2,  I3971
4
Đỗ Hồng Châu 
 23 Tháng 2,  I2859
5
Nguyá»…n Thị Lợi, Anna 
 5 Tháng 2, 1983 I765

Qua đời

Matches 1 to 3 of 3

 #   Tên HỌ, Tên Thường Gọi   Qua đời   Person ID 
1
Nguyá»…n Ngọc Trọng (Raymond) 
 13 Tháng 2, 2021(02/01 năm Tân Sá»­u) Phú An Hòa, Bến Tre, Việt Nam Find all individuals with events at this location I836
2
Đinh Thái Hiếu, Phanxicô Xavie 
 20 Tháng 2, 2003Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giả, Bà Rịa VÅ©ng Tàu, Việt Nam Find all individuals with events at this location I5441
3
Nguyá»…n Công, Agustino 
 3 Tháng 2, 2020Montreal, Quebec, Canada Find all individuals with events at this location I1124