Ngày Kỷ Niệm


Enter date components to see matching events. Leave a field blank to see matches for all.|


Qua đời

Matches 1 to 2 of 2

 #   Tên HỌ, Tên Thường Gọi   Qua đời   Person ID 
1
Nguyá»…n Duy Hiêng (Hiển), Phanxicô Xaviê 
 17 Tháng 2, 2022Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giã, Bà Rịa - VÅ©ng Tàu Find all individuals with events at this location I3855
2
Lê Đình Tịnh (Chu Trinh), Gioan Baotixita 
 27 Tháng 2, 2022Há»™i Bài, Bà Rịa - VÅ©ng Tàu Find all individuals with events at this location I2390