Ngày Kỷ Niệm


Enter date components to see matching events. Leave a field blank to see matches for all.|


Sinh

Matches 1 to 1 of 1

 #   Tên HỌ, Tên Thường Gọi   Sinh   Person ID 
1
Đinh Tuấn Anh, Phêrô 
 20 Tháng 2, Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam Find all individuals with events at this location I78

Qua đời

Matches 1 to 11 of 11

 #   Tên HỌ, Tên Thường Gọi   Qua đời   Person ID 
1
Trần Kim Hoàng 
 01 Tháng 2, 2016(23/12 năm Ất Mùi) Find all individuals with events at this location I3128
2
Nguyá»…n Ngọc Chánh (Charles) 
 02 Tháng 2, 2014(03/01 năm Giáp Ngọ) Hospital, France Find all individuals with events at this location I834
3
Ngô Thị Lữ, Anna 
 04 Tháng 2, 2015Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giả, Bà Rịa-VÅ©ng Tàu, Việt Nam Find all individuals with events at this location I197
4
Phan Thị Tiết 
 11 Tháng 2, 2000(07/01 năm Canh Thìn) Mỹ Tho, Việt Nam Find all individuals with events at this location I2963
5
Nguyá»…n Thị Lợi, Anna 
 11 Tháng 2, 2002Việt Nam (30/12 Tân Tỵ 2001) Find all individuals with events at this location I765
6
Nguyá»…n Ngọc Trọng (Raymond) 
 13 Tháng 2, 2021(02/01 năm Tân Sá»­u) Phú An Hòa, Bến Tre, Việt Nam Find all individuals with events at this location I836
7
Nguyá»…n Duy Hiêng (Hiển), Phanxicô Xaviê 
 17 Tháng 2, 2022Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giã, Bà Rịa - VÅ©ng Tàu Find all individuals with events at this location I3855
8
Đinh Thái Hiếu, Phanxicô Xavie 
 20 Tháng 2, 2003Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giả, Bà Rịa VÅ©ng Tàu, Việt Nam Find all individuals with events at this location I5441
9
VÅ© Đức Quảng, Phanxicô Xavie 
 26 Tháng 2, 2000Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giả, Bà Rịa VÅ©ng Tàu, Việt Nam Find all individuals with events at this location I3974
10
Lê Đình Tịnh (Chu Trinh), Gioan Baotixita 
 27 Tháng 2, 2022Há»™i Bài, Bà Rịa - VÅ©ng Tàu Find all individuals with events at this location I2390
11
Nguyá»…n Công, Agustino 
 3 Tháng 2, 2020Montreal, Quebec, Canada Find all individuals with events at this location I1124