Ngày Kỷ Niệm


Enter date components to see matching events. Leave a field blank to see matches for all.|


Sinh

Matches 1 to 9 of 9

 #   Tên HỌ, Tên Thường Gọi   Sinh   Person ID 
1
Nguyá»…n Văn Tình 
 05 Tháng 2, 1948 I5448
2
Đinh Văn Thông 
 10 Tháng 2, Bình Giả, PhÆ°á»›c Tuy, Việt Nam Find all individuals with events at this location I126
3
VÅ© Thị Hải, Têrêsa 
 12 Tháng 2,  I771
4
Đỗ Thi PhÆ°Æ¡ng Mai 
 12 Tháng 2,  I2854
5
Lâm Ngọc VÄ©nh Trinh, Anna 
 13 Tháng 2, Việt Nam Find all individuals with events at this location I79
6
VÅ© Thị Cúc 
 14 Tháng 2, Việt Nam Find all individuals with events at this location I857
7
Đinh Bạt Duy LÆ°Æ¡ng 
 15 Tháng 2, Bà Rịa, VÅ©ng Tàu, Việt Nam Find all individuals with events at this location I801
8
Đinh Thái Hiếu, Phanxicô Xavie 
 19 Tháng 2, 1957Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giả, PhÆ°á»›c Tuy, Việt Nam Find all individuals with events at this location I5441
9
Nguyá»…n Thị Lợi, Anna 
 5 Tháng 2, 1983 I765

Qua đời

Matches 1 to 8 of 8

 #   Tên HỌ, Tên Thường Gọi   Qua đời   Person ID 
1
Trần Kim Hoàng 
 01 Tháng 2, 2016(23/12 năm Ất Mùi) Find all individuals with events at this location I3128
2
Nguyá»…n Ngọc Chánh (Charles) 
 02 Tháng 2, 2014(03/01 năm Giáp Ngọ) Hospital, France Find all individuals with events at this location I834
3
Ngô Thị Lữ, Anna 
 04 Tháng 2, 2015Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giả, Bà Rịa-VÅ©ng Tàu, Việt Nam Find all individuals with events at this location I197
4
Phan Thị Tiết 
 11 Tháng 2, 2000(07/01 năm Canh Thìn) Mỹ Tho, Việt Nam Find all individuals with events at this location I2963
5
Nguyá»…n Thị Lợi, Anna 
 11 Tháng 2, 2002Việt Nam (30/12 Tân Tỵ 2001) Find all individuals with events at this location I765
6
Nguyá»…n Ngọc Trọng (Raymond) 
 13 Tháng 2, 2021(02/01 năm Tân Sá»­u) Phú An Hòa, Bến Tre, Việt Nam Find all individuals with events at this location I836
7
Nguyá»…n Duy Hiêng (Hiển), Phanxicô Xaviê 
 17 Tháng 2, 2022Nghi Lá»™c, Vinh Châu, Bình Giã, Bà Rịa - VÅ©ng Tàu Find all individuals with events at this location I3855
8
Đinh Thị Phú, Anna 
 24 Tháng 2, 1981 I3854

Kết Hôn

Matches 1 to 1 of 1

 #   Tên HỌ, Tên Thường Gọi   Kết Hôn   Person ID 
1
Đinh Quốc Huy 
Nguyá»…n Thị Ngọc Bích 
 18 Tháng 2, Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam Find all individuals with events at this location I1107
I1748